Loading Icon

Fare Lock

Fare Lock

Cần thêm giờ để xác nhận kế hoạch hành trình của quý khách? Tận hưởng ngay đặc quyền tăng thời gian và xác nhận đặt vé với cùng giá vé, vào một ngày sau đó. Với tính năng Khóa Vé, chúng tôi đảm bảo giữ giá vé đã chọn trong 72 giờ tiếp theo với một mức phí định danh.

Tính năng Khóa Vé hoạt động thế nào?

  • Để đặt vé, xin vào trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và tìm chuyến bay Jet Airways mà quý khách mong muốn.
  • Trong khi đặt vé, hãy chọn tùy chọn Khóa Vé trên trang chi tiết Hành khách.
  • Quý khách sẽ được yêu cầu thanh toán phí Khóa Vé và chúng tôi sẽ đảm bảo giữ vé mà quý vị đã chọn trong 72 giờ tiếng theo.
  • Để xác nhận vé, hãy sử dụng tính năng Quản lý Đặt vé và nhấn vào 'Quản lý Đặt vé' và sau đó tiến hành Thanh toán theo các bước đơn giản.

Lưu ý:

  • Tính năng Khóa Vé chỉ áp dụng cho vé đặt đi trên các chuyến bay do Jet Airways vận hành.
  • Phúc lợi Khóa Vé áp dụng cho vé đặt ít nhất là 7 ngày trước giờ khởi hành.
  • Phí Khóa Vé không hoàn lại và không được điều chỉnh vào giá vé cuối cùng.
  • Quý khách không thể thay đổi các đặt vé có sử dụng tính năng Khóa Vé cho đến khi xác nhận đặt chỗ.
  • Tính năng Khóa Vé không áp dụng đối với trường hợp đặt vé thưởng bằng JPMiles.
  • Đặt vé ngoài Ấn Độ sẽ tính phí tương đương 5 USD cho các chuyến bay nội địa Ấn Độ và 10 USD cho các chuyến bay quốc tế.

Điều Khoản Và Điều Kiện


Câu hỏi thường gặp

Footer links

Back To Top