Loading Icon

Disclaimer

Earn Miles

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie over Jet Airways (India) Limited, zijn dochterondernemingen* en partners* (die hieronder Jet Airways worden genoemd) en de diensten die zij aanbieden en is in geen geval bindend voor Jet Airways. De informatie is geen advies en moet niet worden gebruikt voor het maken van een beslissing.

Jet Airways wijst elke garantie af ( direct of indirect) betreffende de juistheid, volledigheid, tijdigheid, nauwkeurigheid, geschiktheid voor een bepaald doel van de website of de inhoud ervan.

Door de website te openen gaat u ermee akkoord dat Jet Airways niet aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte verliezen, schade of compensatie die voortkomt uit het gebruik van de informatie of materiaal dat op deze website te vinden is, of uit het openen van deze website of ander materiaal op internet via links op deze website.

Het vervoer van passagiers, bagage en vracht door de lucht is onderworpen aan de vervoersvoorwaarden en regelgevingen van Jet Airways, die op verzoek kunnen worden ingezien door contact op te nemen met het lokale Jet Airways-kantoor.

Tenzij anders aangegeven, is Jet Airways eigenaar van het auteursrecht en gelijksoortige rechten van al het materiaal op de site. Het openen van de site betekent niet dat u toestemming heeft om dit materiaal te gebruiken, tenzij de wet dit toestaat

*Is van toepassing wanneer en zodra zulke eenheden bestaan

Disclaimer voor relaties met investeerders

Jet Airways India Limited (Jet Airways) is geen eigenaar van en is niet verantwoordelijk voor het bijhouden van de Jet Airways-beursinformatiepagina op deze website. Jet Airways gaat er van uit dat de informatie op de Jet Airways-beursinformatiepagina nauwkeurig is, maar noch Jet Airways noch de derden die verantwoordelijk zijn voor de inhoud garanderen de volledigheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie op de Jet Airways-beursinformatiepagina. Bezoekers van de Jet Airways-beursinformatiepagina mogen deze informatie niet gebruiken voor investeringsdoeleinden. Noch Jet Airways noch de derden die verantwoordelijk zijn voor de inhoud kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade, direct of indirect, die voortkomen uit het vertrouwen op de informatie op de Jet Airways-beursinformatiepagina of van investeringen in aandelen van Jet Airways.

De Jet Airways-beursinformatiepagina wordt niet door Jet Airways beheerd en Jet Airways is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. Jet Airways behoudt zich het recht voor om elke inhoud en elke gelinkte pagina te allen tijde te be�indigen. Jet Airways keurt ondernemingen of producten waarnaar links bestaan niet per definitie goed en behoudt zich het recht voor om dit te melden op de webpaginas. Als u besluit om ��n van de partnersites te openen via een link op deze website, doet u dit geheel op eigen risico.

De gegevens worden verschaft voor informatiedoeleinden en niet voor handelsdoeleinden. Noch Jet Airways noch de leveranciers van de gegevens garanderen de tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de beursinformatie of andere getoonde informatie, en geen deer partijen kan aansprakelijk worden gesteld door uzelf of een andere persoon, onderneming of bedrijf voor vertraging, onnauwkeurigheden, fouten of nalatigheden in deze informatie of gegevens of de publicatie er van, of voor handelingen die zijn ondernomen in verband hiermee of voor schade die voortkomt uit het slecht functioneren of be�indigen van de beursinformatie, om welke reden dan ook.

Let op: De historische en actuele aandelenkoersen zeggen niets over de toekomstige ontwikkelingen.


Disclaimer voor sociale netwerken

De sociale mediaruimte van Jet Airways op Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, foursquare, Pinterest en LinkedIn is gemaakt om onze fans en volgers de mogelijkheid te bieden om uit te wisselen over de producten en aanbiedingen van Jet Airways. Alle content, commentaren, video's, visuals, afbeeldingen en ander materiaal dat door gebruikers op deze sites wordt gepost/getagd weerspiegelt niet altijd de meningen of idealen van Jet Airways (India) Ltd (Jet Airways), zijn werknemers of partners.

Jet Airways staat niet achter uitspraken of externe productclaims die op deze site gepubliceerd worden, garandeert de nauwkeurigheid hiervan niet en is niet aansprakelijk voor door gebruikers gegenereerde content die op deze ruimtes/sites gepubliceerd wordt.

Alle gebruikers moeten de gebruiksvoorwaarden van Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, foursquare, Pinterest en LinkedIn en de gebruiksvoorwaarden van Jet Airways voor de Jet Airways-pagina(s) en account(s) op Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, foursquare, Pinterest en LinkedIn accepteren.

Jet Airways verwacht van gebruikers dat ze geen content/materiaal zullen posten dat in ��n van de volgende categorie�n valt:

  • Beledigend, lasterlijk of obsceen
  • Frauduleus, dubbelzinnig of misleidend
  • Inbreuk op intellectuele of andere eigendomsrechten
  • Inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van Facebook/Twitter
  • Inbreuk op wetten of regelgevingen (waaronder privacy- en reclamerechten)
  • Anderszins aanstootgevend

Jet Airways behoudt zich het exclusieve recht voor om dergelijk materiaal/content te verwijderen dat onder ��n of alle van de bovengenoemde categorie�n valt. Alleen content die relevant is voor de op deze pagina besproken onderwerpen, zal blijven staan.


Footer links

Back To Top